PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

 

DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI

 • Cestování a turistický ruch
 • Technika, automobilový průmysl
 • Stavebnictví, architektura, design
 • Zemědělství, potravinářství, gastronomie, vinařství
 • Kultura, hudba, umění
 • Obchod, marketing
 • Lidské zdroje
 • Překlady webových prezentací

CENÍK PŘEKLADŮ

Z francouzštiny do češtiny:

 • od 290,00 Kč / 1 normovanou stranu překladu, nebo
 • od 1,00 Kč / 1 slovo zdrojového textu

Z češtiny do francouzštiny:

 • od 350,00 Kč / 1 normovanou stranu překladu, nebo
 • od 1,45 Kč / 1 slovo zdrojového textu

PŘÍPLATKY K PŘEKLADŮM

 • Korektura rodilým mluvčím od 150,00 Kč/1 normovanou stranu překladu, nebo od 1,45 Kč/1 slovo zdrojového textu
 • Překlad odborných textů od 10% k ceníkovým cenám dle frekvence a obtížnosti odborných výrazů.
 • Speciální grafická úprava od 10% k překladu dle náročnosti provedení
 • Expresní příplatky od 30% – přijímám pouze v případě, že lze odpovědně stihnout v daném termínu.

CENÍK TLUMOČENÍ

Cena tlumočení závisí na odbornosti, časovém rozvrhu a místě uskutečnění služby.

 • Tlumočení 6000,- Kč / pracovní den
 • Hodinová sazba za tlumočení 850 Kč.
 • Doprovod 3300,- Kč / pracovní den

Minimální účtovací jednotkou jsou 4 hodiny konsekutivního tlumočení.  Cenu za dopravu vlastním autem na místo určení účtuji 7 Kč/km.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Rovněž nabízím

 • pomoc při navazování frankofonních kontaktů
 • pomoc při obchodní korespondenci, být prostředníkem pro usnadnění komunikace (mail, telefon…)

Cena za doplňkové služby bude stanovena na základě posouzení odbornosti a objemu činností.

SLEVY

 • Při pracovním nasazení v délce od 3 dnů včetně poskytuji slevu dle počtu dní, minimálně 10%.
 • Poskytuji množstevní slevy při větším rozsahu zakázky

VYSVĚTLIVKY K CENÍKU:

 • Uvedené ceny jsou bez DPH
 • Normostrana – 1800 znaků včetně mezer mezi slovy = 30 řádků (60 úhozů). Rozdíly v počtu znaků u výstupních a vstupních textů se mohou pohybovat okolo 15 %. Konečný počet NS se počítá na základě výstupního textu (přeložený dokument).
 • Slovo zdrojového textu může být naceněno v případě, že je originální text dodán v elektronické podobě
 • Korektury rodilým mluvčím je vhodné provádět zejména u překladů nabídek, webových prezentací firem a materiálů, které jsou určeny k tisku.
 • U výchozího textu, kde není možné spočítat rozsah překladu (jen tištěný text nebo datové formáty neposkytující údaj o počtu slov), kalkuluji cenu dle počtu slov cílového (přeloženého) textu.
 • 1 pracovní den = 8 hodin včetně dopravy a přestávek
 • Tlumočení s výjezdem:
  • Minimální počet účtovaných hodin  jsou 4 hodiny.
  • U tlumočení mimo bydliště klient zajišťuje/hradí dopravu do místa konání akce.
  • V případě tlumočení mimo bydliště tlumočníka a delšího než 1 den, klient zajistí ubytování.
  • Cestovní náklady účtuji podle platných předpisů ČR.
 • Storno poplatky 
  • po závazném objednání tlumočení – 35% z předběžné ceny zakázky
  • 1 pracovní den před konáním tlumočení – 50% z předběžné ceny zakázky
  • V den tlumočení – 100% z předběžné ceny zakázky
  • V případě závažných změn objednávky – např. termín tlumočení

Tento ceník je platný od 1.1.2016. Změna cen vyhrazena.