Nabídka/Offre

FRANCOUZŠTINA

kurzy francouzštiny

víkendové kurzy

překlady, tlumočení

výukové pobyty v Čechách a ve Francii

CESTY ZA POZNÁNÍM

KULTURNÍ VÝMĚNY

PODPORA OBCHODNÍCH VZTAHŮ

***

SOUTIENS DES RELATIONS COMMERCIALES

VISITES DE LA RÉPUBLIQUE TCHEQUE

ECHANGES CULTURELS

FRANCAIS

cours de français

cours de week-end

traduction, interprétariat

séjour avec les cours de français en Tchéquie et en France