Podpora obchodních vztahů

NABÍZÍM

  • pomoc při navazování frankofonních vztahů
  • pomoc při obchodní korespondenci
  • zajistit usnadnění komunikace (mail, telefon…)

Cena za doplňkové služby bude stanovena na základě posouzení odbornosti a objemu činností.

PROJEKT více zde.

Prezentace Východočeského regionu ve Francii ve spolupráci s MAS Hlinsko za účelem navázání nových kontaktů, zajištění odbytu a podpory značky KVALITA z Hlinecka.

KVALITA Z HLINECKA KVALITA HLINECKO

 

Share: